Emner i samtaler kunne være:


Psyko/sociale problemer i forbindelse med alvorlige helbredsmæssige begivenheder

Tab

Livskriser

Sorg

Identitetsproblemer

Tristhed

Ensomhed

Skam

Misbrugsproblemer