Personfølsomme oplysninger vil blive behandlet fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning (GDPR).


Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Min undersøgelse, diagnostik og behandling af dig
  • Hvis du har brug for, at jeg kommunikerer med din læge, dit uddannelsessted, din kommunale sagsbehandler, jobcenter, din psykiater, dit bosted.
  • Afregningsformål


Vi sætter din fortrolighed og sikkerhed i højsædet. Denne politik forklarer vores praksis for indsamling, anvendelse, beskyttelse og opbevaring af dine personlige oplysninger.
1. Indsamling af personlige oplysninger
Vi indsamler kun de personlige oplysninger, du selv vælger at dele - for eksempel ved at sende os en e-mail og ved de personlige samtaler. Disse oplysninger kan inkludere dit navn, kontaktoplysninger, helbredsoplysninger og andre relevante oplysninger.
2. Brug af personlige oplysninger
Vi anvender dine personlige oplysninger med det formål at forstå dine behov og levere den bedst mulige service. Dette involverer personlig kontakt med dig, besvarelse af dine skriftlige henvendelser, planlægning af aftaler og levering af relevant information.
3. Beskyttelse af personlige oplysninger
Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang, ændringer, offentliggørelse eller ødelæggelse. Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og giver kun adgang til autoriserede personer med et legitimt behov for at kende disse oplysninger – vi benytter Microsoft 365 business.
4. Deling af personlige oplysninger
Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjepart uden dit samtykke, medmindre det er nødvendigt for at overholde lovkrav eller beskytte vores rettigheder.
5. Opbevaring af personlige oplysninger
Vi opbevarer dine personlige oplysninger i en rimelig periode, der er nødvendig for at opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet, eller som loven kræver.
6. Dine rettigheder
Du har ret til at anmode om adgang til, rettelse, sletning eller overførsel af dine personlige oplysninger. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder.
7. Ændringer i databeskyttelsespolitikken
Vi forbeholder os retten til at opdatere denne databeskyttelsespolitik efter behov. Enhver ændring træder i kraft ved offentliggørelsen på vores hjemmeside.
8. Kontakt os
Har du spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne databeskyttelsespolitik eller vores håndtering af dine personlige oplysninger? Tøv ikke med at kontakte os. Vi er her for at hjælpe.