I mit daglige arbejde bestræber jeg mig på at følge værdigrundlaget, der er beskrevet nedenfor:


1. Klienten er min vigtigste samarbejdspartner.

 

2. Målet for min indsats er tilfredse og raske klienter, der lettere kommer videre i deres liv trods belastningerne, der var grunden til deres henvendelse.

 

3. Min arbejdsdag skal være underholdende og interessant. Og samtidig være tryg og give mig mulighed for et rimeligt økonomisk udbytte, der står mål med       indsatsen.

 

3. Jeg vil behandle mine klienter i overensstemmelse med gældende kliniske rekommandationer, idet jeg under respekt for individuelle hensyn til patienten/klienten i videst muligt omfang anvender evidens baserede behandlings regimer.

 

4. I de tilfælde, hvor klienten ikke kan blive rask, vil jeg være tilstede for klienten og dennes nærmeste og indgå sammen med øvrige omsorgs- og sundhedsarbejdere i en indsats for at lette tilværelsen for klienten og pårørende.

 

5. Gennem min daglige optræden overfor klienten vil jeg tilkendegive min respekt og anerkendelse af klienten.

Dette er lige væsentligt uanset klientens selvopfattelse, også med hensyn til køn og seksuelle identitet, alder, etnicitet, sociale, religiøse, uddannelsesmæssige, økonomiske, evnemæssige og sygdomsmæssige status.

 

6. Min respekt for og anerkendelse af klienten afspejler sig i, at jeg lytter til klienten og svarer klienten i et sprog, der passer til klienten og til lejligheden. Og personfølsomme oplysninger vil blive behandlet fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning (GDPR).

 

7. Jeg vil iagttage almindelige regler for god opførsel og gennem min måde:

- at hilse på,

- at klæde mig på,

- at udvise almindelig hygiejne på,

- at omgås andre mennesker på,

vil jeg være opmærksom på, hvordan det vil påvirke relationen mellem klienten og min hustrus og min klinik, så det fremmer opfyldelsen af vores overordnede mål.

 

8. Jeg vil indgå i et fælles forpligtende samarbejde med klienten og eventuelle andre behandlere hvor det er relevant på ligeværdig og jævnbyrdig vis.